ประกาศลำดับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

รายนามผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันอ…

Continue Reading ประกาศลำดับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

บรรยากาศการอบรม หลักสูตร สำหรับผู้จัดการอาคาร หลักสูตรย่อยที่ 3-3

บรรยากาศการอบรม หลักสูตรสำหรับ…

Continue Reading บรรยากาศการอบรม หลักสูตร สำหรับผู้จัดการอาคาร หลักสูตรย่อยที่ 3-3

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมฟังเสวนา หัวข้อ “ผ่ากฎหมายใหม่ EIA เลี่ยงโดนปรับวันละแสน”

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศ…

Continue Reading ประกาศรับสมัครเข้าร่วมฟังเสวนา หัวข้อ “ผ่ากฎหมายใหม่ EIA เลี่ยงโดนปรับวันละแสน”

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การทดสอบสมรรถนะบุคคลฯ ครั้งที่ 4/2561

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการท…

Continue Reading ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การทดสอบสมรรถนะบุคคลฯ ครั้งที่ 4/2561

บรรยากาศการเสวนา “แนวทางการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309 จัตวา”

บรรยากาศการเสวนา "แนวทางการดำเ…

Continue Reading บรรยากาศการเสวนา “แนวทางการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309 จัตวา”