ประกาศเปิดรับสมัครสอบบุคคล ครั้งที่ 1/2562

รับสมัครสอบบุคคล ครั้งที่ 1/25…

Continue Reading ประกาศเปิดรับสมัครสอบบุคคล ครั้งที่ 1/2562

บรรยากาศการประชุมแนวทางการเชื่อมโยงธุรกิจ Startup ที่ส่งเสริมการตลาดออนไลน์กับธุรกิจบริการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม …

Continue Reading บรรยากาศการประชุมแนวทางการเชื่อมโยงธุรกิจ Startup ที่ส่งเสริมการตลาดออนไลน์กับธุรกิจบริการ

บรรยากาศการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เ…

Continue Reading บรรยากาศการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

บรรยายการอบรมรากฐานการบริหารอาคารชุด

เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน…

Continue Reading บรรยายการอบรมรากฐานการบริหารอาคารชุด

บรรยากาศพิธีรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตราฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน …

Continue Reading บรรยากาศพิธีรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตราฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร “Building Manager #3” เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน …

Continue Reading บรรยากาศการอบรมหลักสูตร “Building Manager #3” เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ