บรรยากาศการสัมมนา หัวข้อ The Future of Property Management ครั้งที่ 2

ภาพบรรยากาศภายในงาน The Future…

Continue Reading บรรยากาศการสัมมนา หัวข้อ The Future of Property Management ครั้งที่ 2

ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 6/2561

เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2…

Continue Reading ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 6/2561

เรียนเชิญเข้าร่วมเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “แนวทางการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309 จัตวา”

ลงทะเบียน คลิก https://goo.gl/…

Continue Reading เรียนเชิญเข้าร่วมเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “แนวทางการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309 จัตวา”

คณะสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยศึกษาดูงาน ณ ฮ่องกง

เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2561…

Continue Reading คณะสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยศึกษาดูงาน ณ ฮ่องกง

บรรยากาศการอบรม หลักสูตรสำหรับ ผู้จัดการนิติบุคคล หลักสูตรย่อยที่ 3/3 หัวข้อ “การควบคุมบุคลากร และการบริหารจัดการทรัพย์สิน”

บรรยากาศการอบรม หลักสูตรสำหรับ…

Continue Reading บรรยากาศการอบรม หลักสูตรสำหรับ ผู้จัดการนิติบุคคล หลักสูตรย่อยที่ 3/3 หัวข้อ “การควบคุมบุคลากร และการบริหารจัดการทรัพย์สิน”

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2561

รายนามผู้สอบผ่านการประเมินสมรร…

Continue Reading ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2561