ประชุมการดำเนินงาน จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 สมา…

Continue Reading ประชุมการดำเนินงาน จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3”

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3”

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร "การบ…

Continue Reading เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3”

การอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2” ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565

https://pmathai.or.th/wp-conte…

Continue Reading การอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2” ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565

การจัดงานแรงงานพบผู้ประกอบการ วันที่ 15 -16 ธันวาคม 2565

การจัดงานแรงงานพบผู้ประกอบการ …

Continue Reading การจัดงานแรงงานพบผู้ประกอบการ วันที่ 15 -16 ธันวาคม 2565

พิธีมอบประกาศณียบัตรผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น2” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

Continue Reading พิธีมอบประกาศณียบัตรผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น2” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ภาพบรรยากาศการอบรม วันที่ 25 พ…

Continue Reading ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565