Slider

ปฏิทินการทดสอบสมรรถนะ

มิถุนายน 2019

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ “Workshop การจัดทำรายงานตามมาตรการป้องกัน/แก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย EIA ฉบับใหม่” ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องมักกะสัน ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัครอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร “ผู้จัดการนิติบุคคล” ในวันที่ 13 , 20 มิถุนายน และ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องมักกะสัน ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ 

เก็บตกพิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตราฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน โดยมีคุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบใบประกาศ ณ ห้องมักกะสัน ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ

เก็บตกงานแถลงข่าวเปิดตัวงานแสดงสินค้า BMAM 2019 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “INNOVATION FOR THE FUTURE”

แถลงข่าวเปิดตัวงานแสดงสินค้า BMAM 2019 ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ขึ้น ณ ห้องมักกะสัน ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ และได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสำหรับการเข้าร่วมเป็นอย่างดี 

สมาคมฯ ได้รับการตรวจประเมินหน่วยรับรองฯ โดยคณะผู้ตรวจจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ที่ทำการสมาคมฯ อาคารธนภูมิ ชั้น 12 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

สมาชิกสมาคมฯ

ที่ตั้งสมาคมฯ

รับข่าวสาร สอบถาม ติชม ร้องเรียน เสนอแนะ