Events in มีนาคม 2024

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
กุมภาพันธ์ 25, 2024
กุมภาพันธ์ 26, 2024
กุมภาพันธ์ 27, 2024
กุมภาพันธ์ 28, 2024
กุมภาพันธ์ 29, 2024
มีนาคม 1, 2024
มีนาคม 2, 2024
มีนาคม 3, 2024
มีนาคม 4, 2024
มีนาคม 5, 2024
มีนาคม 6, 2024
มีนาคม 7, 2024
มีนาคม 8, 2024
มีนาคม 9, 2024
มีนาคม 10, 2024
มีนาคม 11, 2024
มีนาคม 12, 2024
มีนาคม 13, 2024
มีนาคม 14, 2024
มีนาคม 15, 2024
มีนาคม 16, 2024
มีนาคม 17, 2024
มีนาคม 18, 2024
มีนาคม 19, 2024
มีนาคม 20, 2024
มีนาคม 21, 2024
มีนาคม 22, 2024
มีนาคม 23, 2024
มีนาคม 24, 2024
มีนาคม 25, 2024
มีนาคม 26, 2024

Category: General 9:00 am: หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร” รุ่น 5


มีนาคม 27, 2024 มีนาคม 29, 2024

Category: General 9:00 am: หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร” รุ่น 5


มีนาคม 27, 2024 มีนาคม 29, 2024

Category: General 9:00 am: หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร” รุ่น 5


มีนาคม 27, 2024 มีนาคม 29, 2024

มีนาคม 30, 2024
มีนาคม 31, 2024
เมษายน 1, 2024
เมษายน 2, 2024
เมษายน 3, 2024
เมษายน 4, 2024
เมษายน 5, 2024
เมษายน 6, 2024
ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร” สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่
หลักสูตร 2 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมช้างคลาน 2 อโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่
เปิดรับสมัคร หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร” รุ่น 5
วันที่ 27-29 มีนาคม 2567 
09.00 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
(พร้อมรับใบประกาศณียบัตร)
ภาพบรรยากาศ การอบรมหลักสูตร “การบริหารทรัพยากรอาคาร” รุ่น 2 วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร “การบริหารทรัพยากรอาคาร” รุ่น 2 วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร “การบริหารทรัพยากรอาคาร” รุ่น 2 (หลักสูตร 1 วัน)

🎗ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม🎗 หลักสูตร “การบริหารทรัพยากรอาคาร” รุ่น 2 (หลักสูตร 1 วัน)วันศุกร์ที่ 9 กุ…

อ่านต่อ..
ผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
Email
เรื่องที่ต้องการติดต่อ
The form has been submitted successfully!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.