Slider

ปฏิทินการทดสอบสมรรถนะ

มกราคม 2022

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

เรื่องพิจารณาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ณ ห้อง Chelsea A ชั้น 5 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำหนังสือให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ “เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพย์สิน และการจัดการอาคาร” ราคาเล่มละ 299 บาท (จัดส่งฟรี) ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2565 จำนวนจำกัด

Screen Shot 2564-12-23 at 10.23.22

สวัสดีปีใหม่ 2565 

Happy New Year 2022

การประชุมคณะกรรมการ และที่ปรึกษาฯ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการ และที่ปรึกษาฯ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เรื่อง พิจารณาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ค.2522 

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ณ ห้อง Chelsea A ชั้น 5 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดทำหนังสือให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ “เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพย์สิน และการจัดการอาคาร”

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำหนังสือให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ “เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพย์สิน และการจัดการอาคาร” ราคาเล่มละ 299 บาท (จัดส่งฟรี) ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2565 มีจำนวนจำกัด

สมาชิกสมาคมฯ

ที่ตั้งสมาคมฯ

รับข่าวสาร สอบถาม ติชม ร้องเรียน เสนอแนะ