บรรยากาศการอบรมหลักสูตร “Building Manager #3” เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน …

Continue Reading บรรยากาศการอบรมหลักสูตร “Building Manager #3” เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

บรรยากาศงานสัมมนาหลักสูตร “เรียนรู้อยู่เป็นกฎหมายบริหารทรัพย์สินยุคใหม่”

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เ…

Continue Reading บรรยากาศงานสัมมนาหลักสูตร “เรียนรู้อยู่เป็นกฎหมายบริหารทรัพย์สินยุคใหม่”

เปิดอบรมเชิงวิชาการ “รากฐานการบริหารอาคารชุด”

หากสนใจสมัครอบรมคลิกที่นี่ >…

Continue Reading เปิดอบรมเชิงวิชาการ “รากฐานการบริหารอาคารชุด”

เปิดอบรมเชิงวิชาการ “Building Manager #3” เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

หากสนใจสมัครอบรมคลิกที่นี่ >…

Continue Reading เปิดอบรมเชิงวิชาการ “Building Manager #3” เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ