หมวดหมู่ อบรม-สัมมนา

ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร “ความความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยอันตรายจากไฟฟ้า” วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566

ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร“ความความ…

หลักสูตร “การบริหารจัดการก่อน และหลังจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เทคนิคการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการส่งมอบทรัพย์สินแบบมืออาชีพ”

รายละเอียดในการอบรม เหมาะสำหรับ วัตถุปร…

เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า”

💦 เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ 💦 หลัก…