หมวดหมู่ อบรม-สัมมนา

สมัครอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการก่อน และหลังจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และเทคนิคการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการส่งมอบทรัพย์สินแบบมืออาชีพ”

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 &#…

เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตร “การบริหารทรัพยากรอาคาร” (หลักสูตร 1 วัน)

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30 &#…

ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “ระดับหัวหน้างาน” วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567

🎀🎀ภาพบรรยากาศ 🎀🎀💕อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที…

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้ร่ว…