ประชุมการดำเนินงาน จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 สมา…

Continue Reading ประชุมการดำเนินงาน จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3”

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3”

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร "การบ…

Continue Reading เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3”

การอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2” ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565

https://pmathai.or.th/wp-conte…

Continue Reading การอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2” ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565

การจัดงานแรงงานพบผู้ประกอบการ วันที่ 15 -16 ธันวาคม 2565

การจัดงานแรงงานพบผู้ประกอบการ …

Continue Reading การจัดงานแรงงานพบผู้ประกอบการ วันที่ 15 -16 ธันวาคม 2565

ประมวลภาพการอบรม หลักสูตร ” การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2 ” วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 …

Continue Reading ประมวลภาพการอบรม หลักสูตร ” การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2 ” วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2” วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 -16.30 น.

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม…

Continue Reading เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2” วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 -16.30 น.