ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

Continue Reading ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ประมวลภาพงานประชุมใหญ่สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 256…

Continue Reading ประมวลภาพงานประชุมใหญ่สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่…

Continue Reading ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดทำหนังสือให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพย์สินและการจัดการอาคาร”

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศ…

Continue Reading สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดทำหนังสือให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพย์สินและการจัดการอาคาร”