หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตร “เทคนิค และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย EIA ฉบับใหม่ “

วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2567 ค่าลงทะเ…

ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร” สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตร 2 วัน ระหว่างวันที่ 22 –…