สมัครอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการก่อน และหลังจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และเทคนิคการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการส่งมอบทรัพย์สินแบบมืออาชีพ”

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. @มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

รายละเอียดในการอบรม

การบริหารจัดการก่อน และหลังจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
เทคนิคการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการส่งมอบทรัพย์สินแบบมืออาชีพ
พร้อมเคสกรณีศึกษาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านจัดสรรโดยเฉพาะ

วัตถุประสงค์

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้ถึงปัญหา และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย
– ทราบขั้นตอนในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารหมู่บ้านจัดสรร และการดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
– เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดตั้งนิติบุคคหมู่บ้านจัดสรร และให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการจัดสรรที่ดิน ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร และการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับสมาชิกสมาคมฯ จ่ายเพียง

และท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

ค่าลงทะเบียนปกติ 3,999 บาท

รายละเอียดการสมัคร

สมัครออนไลน์โดยสแกน QR CODE

ชำระค่าอบรมโอนเข้าบัญชี

ชื่อบัญชีสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ 174-212009-9 สาขาชิดลม

แนบหลักฐานการชำระเงินได้ทางอีเมล contact@pmathailand.or.th

หรือ LINE ID : @pmathai

*** ชำระค่าอบรมภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 ***