เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตร “การบริหารทรัพยากรอาคาร” (หลักสูตร 1 วัน)

จัดทำโดยสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567

เวลา 8.30 – 16.30 น.

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ค่าลงทะเบียน 2,600 บาท

สมาชิกสมาคม 2,340 บาท(พร้อมรับใบประกาศนียบัตร)

พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดงานบริหารทรัพยากรอาคาร
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมีทักษะความรู้ทั้งด้านกายภาพ
ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร การจัดการพื้นที่
และนำไปต่อยอดเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป
1. ทำไมต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารList item
2. ความพึงพอใจ
3. การสร้างมูลค่าด้านอสังหาริมทรัพย์ กับการบริหารอาคาร
4. กฎหมายเกี่ยวข้องกับการบริหารอาคาร
5. เทคโนโลยีในการบริหารทรัพยากรอาคาร
6. Smart, Data, Program, BIM
7. ISO 41001:2018 – Facility management
8. ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
9. การจัดทำงบประมาณ, แผนฉุกเฉิน
10. กรณีศึกษา และถามตอบ

สมัครออนไลน์โดยสแกน QR CODE และชำระค่าอบรม

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 174-212009-9
ชื่อบัญชีสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินผ่านทาง
อีเมล contact@pmathailand.or.th หรือ LINE ID : @pmathai

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤมล โสกันธิกา
โทร. 081-279-9501, 095-596-1276