ประกาศสรรหาบริษัทนิติบุคคลรายใหม่เข้าร่วมทำงาน

ประกาศ
นิติบุคคลอาการชุดซิตี้โฮมสี่แยกท่าพระ กำลังสรรหาบริษัทนิติบุคคลรายใหม่เข้าร่วมทำงาน
รายละเอียดโดยสังเขป

ผู้เสนอราคาต้องจัดบุคลากรทำงานประจำ ไม่น้อยกว่า 8 คน โดยมีตำแหน่งดังนี้

  • ผู้จัดการ 1 คน
  • พนักงานบัญชี 1 คน
  • พนักงานธุรการ 1 คน
  • หัวหน้าช่าง 1 คน
  • ช่าง 4 คน

กำหนดการยื่นซองคือวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ อาคารชุดซิตี้โฮมสี่แยกท่าพระ

รายละเอียดเพิ่มเติม