บรรยากาศการสัมมนา BMAM EXPO ASIA 2019 หัวข้อ “กฎหมายที่มีผลกระทบต่อการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด”

เก็บตกภาพ บรรยากาศการสัมมนา BMAM EXPO ASIA 2019 หัวข้อ “กฎหมายที่มีผลกระทบต่อการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด” บรรยายโดยคุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และคุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย หัวข้อ “กฎหมาย EIA เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย” บรรยายโดยว่าที่ ร.ต.กฤชนนท์ แสดงฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.30 น.  ณ  Conference Room 2 (ฝั่ง Hall) อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี

ท่านสามารถโหลดไฟล์ประกอบการบรรยายได้ที่นี่ >> ข้อมูลการจัดทำรายงาน EIA สมาคมฯ