บรรยากาศการอบรมหลักสูตร “Building Manager” หลักสูตรย่อยที่ 3 การประกันภัยและการบัญชีเพื่อการบริหารทรัพย์สิน

เก็บตกภาพ บรรยากาศการอบรม หลัก…

Continue Reading บรรยากาศการอบรมหลักสูตร “Building Manager” หลักสูตรย่อยที่ 3 การประกันภัยและการบัญชีเพื่อการบริหารทรัพย์สิน

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร “Building Manager” หลักสูตรย่อยที่ 2 กฎหมายและข้อบังคับสำหรับการบริหารทรัพย์สิน

เก็บตกภาพ บรรยากาศการอบรม หลัก…

Continue Reading บรรยากาศการอบรมหลักสูตร “Building Manager” หลักสูตรย่อยที่ 2 กฎหมายและข้อบังคับสำหรับการบริหารทรัพย์สิน

ประกาศลำดับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สินครั้งที่ 1/2562

รายนามผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันอ…

Continue Reading ประกาศลำดับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สินครั้งที่ 1/2562

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร “Building Manager” หลักสูตรย่อยที่ 1 งานระบบวิศวกรรม

เก็บตกภาพ บรรยากาศการอบรม หลัก…

Continue Reading บรรยากาศการอบรมหลักสูตร “Building Manager” หลักสูตรย่อยที่ 1 งานระบบวิศวกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1/2562

ผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะฯ เมื…

Continue Reading ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1/2562