เรียนเชิญเป็นวิทยากรเสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่190

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศ…

Continue Reading เรียนเชิญเป็นวิทยากรเสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่190

บรรยากาศการอบรม หลักสูตรสำหรับ ผู้จัดการนิติบุคคล หลักสูตรย่อยที่ 2/3 หัวข้อ “เทคโนโลยี การประกันภัย และการบัญชีเพื่อการบริหารทรัพย์สิน”

บรรยากาศการอบรม หลักสูตรสำหรับ…

Continue Reading บรรยากาศการอบรม หลักสูตรสำหรับ ผู้จัดการนิติบุคคล หลักสูตรย่อยที่ 2/3 หัวข้อ “เทคโนโลยี การประกันภัย และการบัญชีเพื่อการบริหารทรัพย์สิน”

บรรยากาศการอบรม หลักสูตร “การบริหารอาคารอย่างมืออาชีพ สำหรับผู้จัดการอาคาร ยุค 4.0” หลักสูตรย่อย 3/3 หัวข้อ “ความรู้ด้านงานระบบวิศวกรรมเพื่อผู้จัดการอาคารยุค 4.0”

เก็บตกภาพ บรรยากาศการอบรม หลัก…

Continue Reading บรรยากาศการอบรม หลักสูตร “การบริหารอาคารอย่างมืออาชีพ สำหรับผู้จัดการอาคาร ยุค 4.0” หลักสูตรย่อย 3/3 หัวข้อ “ความรู้ด้านงานระบบวิศวกรรมเพื่อผู้จัดการอาคารยุค 4.0”