บรรยากาศการเข้าร่วมงาน TPQI Day​

คุณธนวัฒน์ สินสุกิจ อุปนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนสมาคมฯ ร่วมรับมอบใบประกาศสำหรับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน ในงาน TPQI Day จัดขึ้น ณ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561