การอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการก่อน และหลังจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เทคนิคการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการส่งมอบทรัพย์สินแบบมืออาชีพ”

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 8.3…

แจ้งกำหนดการ อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการก่อนและหลังจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เทคนิคการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการส่งมอบทรัพย์สินแบบมืออาชีพ” วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

แจ้งกำหนดการ อบรมหลักสูตร “การบริ…

ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร “ความความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยอันตรายจากไฟฟ้า” วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566

ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร“ความความ…

หลักสูตร “การบริหารจัดการก่อน และหลังจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เทคนิคการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการส่งมอบทรัพย์สินแบบมืออาชีพ”

รายละเอียดในการอบรม เหมาะสำหรับ วัตถุปร…