Category: General เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2


พฤษภาคม 24, 2023

💦 เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ 💦
หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า”
(จัดอบรมโดยสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครและบริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด)
🎉🎉เปิดรับสมัครจำนวน 3 รุ่น / รุ่นละ 50 ท่าน (หลักสูตร 1 วัน)🎉🎉
📆รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 26 เมษายน 2566
📆รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566
📆รุ่นที่ 3 วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566
เวลา 8.30 -17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

View full calendar