Category: General อบรม หลักสูตร "การบริหารจัดการอาคาร” สัญจร ครั้งที่ 2 (จังหวัดเชียงใหม่)

อบรม หลักสูตร "การบริหารจัดการอาคาร” สัญจร ครั้งที่ 2 (จังหวัดเชียงใหม่)


กุมภาพันธ์ 22, 2024 กุมภาพันธ์ 23, 2024

เปิดรับสมัคร

อบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการอาคาร” สัญจร ครั้งที่ 2 (จังหวัดเชียงใหม่)
วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ โรงเรม อโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่

ค่าลงทะเบียน 4,800 บาท (สุทธิ)/คน
ชำระก่อน 15 มกราคม 2567 รับส่วนลดเหลือ 4,500 บาท

สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ จะได้รับส่วนลด 10% ** เหลือ 4,320 บาท
ปิดรับสมัคร 15 มกราคม 2567

เนื้อหาในการอบรบ
1. ความรู้เกี่ยวกับอาชีพบริหารจัดการอาคาร และบริหารอาคารชุด
2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สิน
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการบัญชี การเงิน และภาษีอากร
5. ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน
6. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
7. ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารจัดการระบบวิศวกรรมในอาคาร
8. กรณีศึกษา ปัญหาในการบริหารจัดการ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnq0SeexRLU9Y00S8M9TMi4-roulUEBWlli8t4m2l4I9fRmw/viewform

ทางสมาคม ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการอบรม เมื่อมีผู้สมัครไม่ถึงจำนวน ทั้งนี้ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งล่วงหน้า และได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

View full calendar