ขอแสดงความยินดีกับนายก และคณะกรรมการบริหาร สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2561 เว…

Continue Reading ขอแสดงความยินดีกับนายก และคณะกรรมการบริหาร สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศ…

Continue Reading การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

การอบรมภายใน หัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สอบ”

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศ…

Continue Reading การอบรมภายใน หัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สอบ”