การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศ…

Continue Reading การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

การอบรมภายใน หัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สอบ”

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศ…

Continue Reading การอบรมภายใน หัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สอบ”