Events in กรกฎาคม 2024

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
มิถุนายน 30, 2024
กรกฎาคม 1, 2024
กรกฎาคม 2, 2024
กรกฎาคม 3, 2024
กรกฎาคม 4, 2024
กรกฎาคม 5, 2024
กรกฎาคม 6, 2024
กรกฎาคม 7, 2024
กรกฎาคม 8, 2024
กรกฎาคม 9, 2024
กรกฎาคม 10, 2024

Category: General
8:30 am: อบรม จป. หัวหน้างาน (หลักสูตร 2 วัน) รุ่นที่ 2


กรกฎาคม 11, 2024 กรกฎาคม 12, 2024

Category: General
8:30 am: อบรม จป. หัวหน้างาน (หลักสูตร 2 วัน) รุ่นที่ 2


กรกฎาคม 11, 2024 กรกฎาคม 12, 2024

กรกฎาคม 13, 2024
กรกฎาคม 14, 2024
กรกฎาคม 15, 2024
กรกฎาคม 16, 2024
กรกฎาคม 17, 2024

Category: General
8:30 am: อบรม จป. หัวหน้างาน (หลักสูตร 2 วัน) รุ่นที่ 3


กรกฎาคม 18, 2024 กรกฎาคม 19, 2024

Category: General
8:30 am: อบรม จป. หัวหน้างาน (หลักสูตร 2 วัน) รุ่นที่ 3


กรกฎาคม 18, 2024 กรกฎาคม 19, 2024

กรกฎาคม 20, 2024
กรกฎาคม 21, 2024
กรกฎาคม 22, 2024
กรกฎาคม 23, 2024
กรกฎาคม 24, 2024
กรกฎาคม 25, 2024
กรกฎาคม 26, 2024
กรกฎาคม 27, 2024
กรกฎาคม 28, 2024
กรกฎาคม 29, 2024
กรกฎาคม 30, 2024

Category: General
8:30 am: Untitled Event


กรกฎาคม 31, 2024

สิงหาคม 1, 2024

Category: General
8:30 am: อบรมหลักสูตร "การบริหารทรัพยากรอาคาร" (หลักสูตร 1 วัน)


สิงหาคม 2, 2024

สิงหาคม 3, 2024
เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตร “การบริหารทรัพยากรอาคาร” (หลักสูตร 1 วัน) วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567
เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตร “การบริหารทรัพยากรอาคาร” (หลักสูตร 1 วัน)
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567
เวลา 8.30 -16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
รับสมัคร อบรม จป.ระดับหัวหน้างาน (หลักสูตร 2 วัน)
สมัครด่วน รับได้อีก 10 ที่ ต่อรุ่นเท่านั้น
อบรม จป.หัวหน้างาน (หลักสูตร 2 ว้น)
รุ่นที่ 2 วันที่ 11 -12 กรกฎาคม 2567
รุ่นที่ 3 วันที่ 18-19 กรกฏาคม 2567
เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สมัครอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการก่อน และหลังจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และเทคนิคการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการส่งมอบทรัพย์สินแบบมืออาชีพ”

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. @มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร วันพุธที่ 31…

อ่านต่อ..

ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “ระดับหัวหน้างาน” วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567

🎀🎀ภาพบรรยากาศ 🎀🎀💕อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “ระดับหัวหน้างาน”วันที่ 16 – 17 พฤษภาค…

อ่านต่อ..

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษ…

อ่านต่อ..