Events in มิถุนายน 2024

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
พฤษภาคม 26, 2024
พฤษภาคม 27, 2024
พฤษภาคม 28, 2024
พฤษภาคม 29, 2024

Category: General
9:27 am: อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับบริหาร


พฤษภาคม 30, 2024 พฤษภาคม 31, 2024

Category: General
9:27 am: อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับบริหาร


พฤษภาคม 30, 2024 พฤษภาคม 31, 2024

มิถุนายน 1, 2024
มิถุนายน 2, 2024
มิถุนายน 3, 2024
มิถุนายน 4, 2024
มิถุนายน 5, 2024
มิถุนายน 6, 2024

Category: General
9:00 am: Untitled Event


มิถุนายน 7, 2024

มิถุนายน 8, 2024
มิถุนายน 9, 2024
มิถุนายน 10, 2024
มิถุนายน 11, 2024
มิถุนายน 12, 2024
มิถุนายน 13, 2024
มิถุนายน 14, 2024
มิถุนายน 15, 2024
มิถุนายน 16, 2024
มิถุนายน 17, 2024
มิถุนายน 18, 2024
มิถุนายน 19, 2024
มิถุนายน 20, 2024
มิถุนายน 21, 2024
มิถุนายน 22, 2024
มิถุนายน 23, 2024
มิถุนายน 24, 2024
มิถุนายน 25, 2024
มิถุนายน 26, 2024
มิถุนายน 27, 2024
มิถุนายน 28, 2024
มิถุนายน 29, 2024
มิถุนายน 30, 2024
กรกฎาคม 1, 2024
กรกฎาคม 2, 2024
กรกฎาคม 3, 2024
กรกฎาคม 4, 2024
กรกฎาคม 5, 2024
กรกฎาคม 6, 2024
เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตร “การบริหารทรัพยากรอาคาร” (หลักสูตร 1 วัน) วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567
เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตร “การบริหารทรัพยากรอาคาร” (หลักสูตร 1 วัน)
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567
เวลา 8.30 -16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
รับสมัคร อบรม จป.ระดับหัวหน้างาน (หลักสูตร 2 วัน)
สมัครด่วน รับได้อีก 10 ที่ ต่อรุ่นเท่านั้น
อบรม จป.หัวหน้างาน (หลักสูตร 2 ว้น)
รุ่นที่ 2 วันที่ 11 -12 กรกฎาคม 2567
รุ่นที่ 3 วันที่ 18-19 กรกฏาคม 2567
เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สมัครอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการก่อน และหลังจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และเทคนิคการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการส่งมอบทรัพย์สินแบบมืออาชีพ”

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. @มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร วันพุธที่ 31…

อ่านต่อ..

ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “ระดับหัวหน้างาน” วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567

🎀🎀ภาพบรรยากาศ 🎀🎀💕อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “ระดับหัวหน้างาน”วันที่ 16 – 17 พฤษภาค…

อ่านต่อ..

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษ…

อ่านต่อ..