Events in พฤษภาคม 2024

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
เมษายน 28, 2024
เมษายน 29, 2024
เมษายน 30, 2024
พฤษภาคม 1, 2024
พฤษภาคม 2, 2024
พฤษภาคม 3, 2024
พฤษภาคม 4, 2024
พฤษภาคม 5, 2024
พฤษภาคม 6, 2024
พฤษภาคม 7, 2024
พฤษภาคม 8, 2024
พฤษภาคม 9, 2024
พฤษภาคม 10, 2024
พฤษภาคม 11, 2024
พฤษภาคม 12, 2024
พฤษภาคม 13, 2024
พฤษภาคม 14, 2024
พฤษภาคม 15, 2024

Category: General 9:00 am: หลักสูตร "จป. หัวหน้างาน"


พฤษภาคม 16, 2024 พฤษภาคม 17, 2024

Category: General 9:00 am: หลักสูตร "จป. หัวหน้างาน"


พฤษภาคม 16, 2024 พฤษภาคม 17, 2024

พฤษภาคม 18, 2024
พฤษภาคม 19, 2024
พฤษภาคม 20, 2024
พฤษภาคม 21, 2024
พฤษภาคม 22, 2024
พฤษภาคม 23, 2024
พฤษภาคม 24, 2024
พฤษภาคม 25, 2024
พฤษภาคม 26, 2024
พฤษภาคม 27, 2024
พฤษภาคม 28, 2024
พฤษภาคม 29, 2024

Category: General 9:27 am: อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับบริหาร


พฤษภาคม 30, 2024 พฤษภาคม 31, 2024

Category: General 9:27 am: อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับบริหาร


พฤษภาคม 30, 2024 พฤษภาคม 31, 2024

มิถุนายน 1, 2024
ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “ระดับหัวหน้างาน” วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567
🎀🎀ภาพบรรยากาศ 🎀🎀
💕อบรมหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “ระดับหัวหน้างาน”
วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 -16.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเกษมปริวัจน์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้า
อบรมหลักสูตร ” เทคนิค และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย EIA ฉบับใหม่ “
เปิดรับสมัคร หลักสูตร ” เทคนิค และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย EIA ฉบับใหม่ “
หลักสูตรวันที่ 7 มิถุนายน 2567
เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “ระดับหัวหน้างาน” วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567

🎀🎀ภาพบรรยากาศ 🎀🎀💕อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “ระดับหัวหน้างาน”วันที่ 16 – 17 พฤษภาค…

อ่านต่อ..

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษ…

อ่านต่อ..

อบรมหลักสูตร “เทคนิค และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย EIA ฉบับใหม่ “

หลักสูตรวันที่ 7 มิถุนายน 256709.00 – 16.30 น.ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ว…

อ่านต่อ..
ผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
Email
เรื่องที่ต้องการติดต่อ
The form has been submitted successfully!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.