Events in กุมภาพันธ์ 2024

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
มกราคม 28, 2024
มกราคม 29, 2024
มกราคม 30, 2024
มกราคม 31, 2024
กุมภาพันธ์ 1, 2024
กุมภาพันธ์ 2, 2024
กุมภาพันธ์ 3, 2024
กุมภาพันธ์ 4, 2024
กุมภาพันธ์ 5, 2024
กุมภาพันธ์ 6, 2024
กุมภาพันธ์ 7, 2024
กุมภาพันธ์ 8, 2024

Category: General
9:00 am: อบรม หลักสูตร "การบริหารทรัพยากรอาคาร"


กุมภาพันธ์ 9, 2024

กุมภาพันธ์ 10, 2024
กุมภาพันธ์ 11, 2024
กุมภาพันธ์ 12, 2024
กุมภาพันธ์ 13, 2024
กุมภาพันธ์ 14, 2024
กุมภาพันธ์ 15, 2024
กุมภาพันธ์ 16, 2024
กุมภาพันธ์ 17, 2024
กุมภาพันธ์ 18, 2024
กุมภาพันธ์ 19, 2024
กุมภาพันธ์ 20, 2024
กุมภาพันธ์ 21, 2024

Category: General
8:30 am: อบรม หลักสูตร "การบริหารจัดการอาคาร” สัญจร ครั้งที่ 2 (จังหวัดเชียงใหม่)


กุมภาพันธ์ 22, 2024 กุมภาพันธ์ 23, 2024

Category: General
8:30 am: อบรม หลักสูตร "การบริหารจัดการอาคาร” สัญจร ครั้งที่ 2 (จังหวัดเชียงใหม่)


กุมภาพันธ์ 22, 2024 กุมภาพันธ์ 23, 2024

กุมภาพันธ์ 24, 2024
กุมภาพันธ์ 25, 2024
กุมภาพันธ์ 26, 2024
กุมภาพันธ์ 27, 2024
กุมภาพันธ์ 28, 2024
กุมภาพันธ์ 29, 2024
มีนาคม 1, 2024
มีนาคม 2, 2024
เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตร “การบริหารทรัพยากรอาคาร” (หลักสูตร 1 วัน) วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567
เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตร “การบริหารทรัพยากรอาคาร” (หลักสูตร 1 วัน)
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567
เวลา 8.30 -16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
รับสมัคร อบรม จป.ระดับหัวหน้างาน (หลักสูตร 2 วัน)
สมัครด่วน รับได้อีก 10 ที่ ต่อรุ่นเท่านั้น
อบรม จป.หัวหน้างาน (หลักสูตร 2 ว้น)
รุ่นที่ 2 วันที่ 11 -12 กรกฎาคม 2567
รุ่นที่ 3 วันที่ 18-19 กรกฏาคม 2567
เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “ระดับบริหาร” วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567
ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “ระดับบริหาร”
วันที่่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567
เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8
อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “ระดับหัวหน้างาน” วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567

🎀🎀ภาพบรรยากาศ 🎀🎀💕อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “ระดับหัวหน้างาน”วันที่ 16 – 17 พฤษภาค…

อ่านต่อ..

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษ…

อ่านต่อ..

อบรมหลักสูตร “เทคนิค และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย EIA ฉบับใหม่ “

หลักสูตรวันที่ 7 มิถุนายน 256709.00 – 16.30 น.ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ว…

อ่านต่อ..