Events in กันยายน 2023

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
สิงหาคม 27, 2023
สิงหาคม 28, 2023

Category: General
9:00 am: หลักสูตรเทคนิค และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน...


สิงหาคม 29, 2023

สิงหาคม 30, 2023
สิงหาคม 31, 2023
กันยายน 1, 2023
กันยายน 2, 2023
กันยายน 3, 2023
กันยายน 4, 2023
กันยายน 5, 2023

Category: General
9:00 am: อบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 4"


กันยายน 6, 2023 กันยายน 8, 2023

Category: General
9:00 am: อบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 4"


กันยายน 6, 2023 กันยายน 8, 2023

Category: General
9:00 am: อบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 4"


กันยายน 6, 2023 กันยายน 8, 2023

กันยายน 9, 2023
กันยายน 10, 2023
กันยายน 11, 2023
กันยายน 12, 2023
กันยายน 13, 2023
กันยายน 14, 2023
กันยายน 15, 2023
กันยายน 16, 2023
กันยายน 17, 2023
กันยายน 18, 2023
กันยายน 19, 2023
กันยายน 20, 2023
กันยายน 21, 2023
กันยายน 22, 2023
กันยายน 23, 2023
กันยายน 24, 2023
กันยายน 25, 2023
กันยายน 26, 2023
กันยายน 27, 2023
กันยายน 28, 2023

Category: General
1:00 pm: ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566


กันยายน 29, 2023

กันยายน 30, 2023
เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตร “การบริหารทรัพยากรอาคาร” (หลักสูตร 1 วัน) วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567
เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตร “การบริหารทรัพยากรอาคาร” (หลักสูตร 1 วัน)
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567
เวลา 8.30 -16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
รับสมัคร อบรม จป.ระดับหัวหน้างาน (หลักสูตร 2 วัน)
สมัครด่วน รับได้อีก 10 ที่ ต่อรุ่นเท่านั้น
อบรม จป.หัวหน้างาน (หลักสูตร 2 ว้น)
รุ่นที่ 2 วันที่ 11 -12 กรกฎาคม 2567
รุ่นที่ 3 วันที่ 18-19 กรกฏาคม 2567
เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สมัครอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการก่อน และหลังจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และเทคนิคการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการส่งมอบทรัพย์สินแบบมืออาชีพ”

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. @มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร วันพุธที่ 31…

อ่านต่อ..

ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “ระดับหัวหน้างาน” วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567

🎀🎀ภาพบรรยากาศ 🎀🎀💕อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “ระดับหัวหน้างาน”วันที่ 16 – 17 พฤษภาค…

อ่านต่อ..

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษ…

อ่านต่อ..