อบรมหลักสูตร “เทคนิค และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย EIA ฉบับใหม่ “

ข้อควรรู้กฎหมาย EIA ฉบับใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ข้อความรู้ว่าอาคาร หรือหมู่บ้านจัดสรรเข้าข่ายต้องจัดส่งรายงาน EIA หรือไม่
เทคนิคการจัดทำรายงานและวิธีการรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เข้าใจถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผู้รับผิดชอบในมาตรการในระยะเปิด ดำเนินการ
นำข้อมูลในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อยอดในงานบริหารทรัพย์สิน
แนวทางป้องกันการโดนปรับหากไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้อง

วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2567

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

สมาชิกสมาคม รับส่วนลด

10% เหลือ 2,250 บาท

ชำระก่อ่น 10 พฤษภาคม 2567

รับส่วนลดเหลือ 2,250 บาท

โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชีสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ 174-212009-9 สาขาชิดลม
แนบหลักฐานการชำระเงินได้ทาง อีเมล contact@pmathailand.or.th หรือ LINE ID : @pmathai
ปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณนฤมล โสกันธิกา โทร .081-279-9501, 095-596-1276