ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร” รุ่น 5 (หลักสูตร 3 วัน)

วันที่ 27 – 28 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 15 ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร