บรรยากาศ “การบริหารจัดการอาคาร” สัญจรครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่