ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร” สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตร 2 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมช้างคลาน 2 อโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่