เปิดรับสมัคร หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร” รุ่น 5

วันที่ 27-29 มีนาคม 2567 

09.00 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

(พร้อมรับใบประกาศณียบัตร)

เนื้อหาในการอบรม

อาชีพบริหารจัดการอาคาร และบริหารอาคารชุด
การจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สิน
การจัดการบัญชี การเงิน และภาษีอากร
จรรยาบรรณวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน
การควบคุมคุณภาพ
งานบริหารจัดการระบบวิศวกรรมในอาคาร
กรณีศึกษา ปัญหาในการบริหารจัดการ

วิธีการชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชีสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ 174-212009-9 สาขาชิดลม

แนบหลักฐานการชำระเงินได้ทาง อีเมล contact@pmathailand.or.th หรือ LINE ID : @pmathai

ปิดรับสมัคร วันที่ 10 มีนาคม 2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤมล โสกันธิกา โทร .081-279-9501, 095-596-1276