เปิดรับสมัคร หลักสูตร “การบริหารทรัพยากรอาคาร”

หลักสูตร

“การบริหารทรัพยากรอาคาร”
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เนื้อหาในการอบรม

ทำไมต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคาร
ความพึงพอใจ
การสร้างมูลค่าด้านอสังหาริมทรัพย์ กับการบริหารอาคาร
กฎหมายเกี่ยวข้องกับการบริหารอาคาร
เทคโนโลยีในการบริหารทรัพยากรอาคาร
SMART, DATA, PROGRAM, BIM
ISO 41001:2018 – FACILITY MANAGEMENT
ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
การจัดทำงบประมาณ, แผนฉุกเฉิน
กรณีศึกษา และถามตอบ

วิธีการชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชีสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ 174-212009-9 สาขาชิดลม
แนบหลักฐานการชำระเงินได้ทาง อีเมล contact@pmathailand.or.th หรือ LINE ID : @pmathai
ชำระค่าอบรมภายในวันที่ 15 มกราคม 2567
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤมล โสกันธิกา โทร .081-279-9501, 095-596-1276