ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 5/2566และทำบุญสมาคมครบรอบ 28 ปี

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 5/2566
และทำบุญสมาคมครบรอบ 28 ปี
ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2566
ณ พาทิโอ บูทิค เฮ้าส์ (Patio Bouthique House)
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์