เปิดรับสมัคร หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร” สัญจร (จังหวัดเชียงใหม่)

หลักสูตร

“การบริหารจัดการอาคาร” สัญจร ครั้งที่ 2 (จังหวัดเชียงใหม่)

วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น.

ณ โรงเรม อโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่

เนื้อหาในการอบรม

1.ความรู้เกี่ยวกับอาชีพบริหารจัดการอาคาร และบริหารอาคารชุด
2.ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
3.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สิน
4.ความรู้เกี่ยวกับการจัดการบัญชี การเงิน และภาษีอากร
5.ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน
6.ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
7.ให้ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารจัดการระบบวิศวกรรมในอาคาร
8.กรณีศึกษา ปัญหา ในการบริหารจัดการ

วิธีการชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชีสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ 174-212009-9 สาขาชิดลม
แนบหลักฐานการชำระเงินได้ทาง อีเมล contact@pmathailand.or.th หรือ LINE ID : @pmathai
ชำระค่าอบรมภายในวันที่ 15 มกราคม 2567
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤมล โสกันธิกา โทร .081-279-9501, 095-596-1276