กำหนดการหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร” สัญจร(จังหวัดชลบุรี) วันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2566

กำหนดการ
หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร” สัญจร (จังหวัดชลบุรี)
วันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ HOTEL J PATTAYA

วันที่ 19 ตุลาคม 2566

วันที่ 20 ตุลาคม 2566