เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566

เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 4701 ชั้น 7 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

แผนที่ห้องประชุม