กำหนดการอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 4” วันที่ 6 – 8 กันยายน 2566

กำหนดการ
อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 4”
ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2566 เวลา 9.00 -16.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8
อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

วันที่ 1 พุธที่ 6 กันยายน 2566
วันที่ 2 พฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566
วันที่ 3 ศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566