หลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร” สัญจร (จังหวัดชลบุรี)

หลักสูตร

“การบริหารจัดการอาคาร” สัญจร (จังหวัดชลบุรี)

วันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น.

ณ HOTEL J PATTAYA

เนื้อหาในการอบรบ

1.ความรู้เกี่ยวกับอาชีพบริหารจัดการอาคาร และบริหารอาคารชุด
2.ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
3.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สิน
4.ความรู้เกี่ยวกับการจัดการบัญชี การเงิน และภาษีอากร
5.ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน
6.ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
7.ความรู้เกี่ยวกับระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

ค่าลงเบียน 4,500 บาท

** สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ จะได้รับส่วนลด 10% **

วิธีการชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชีสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ 174-212009-9 สาขาชิดลม
แนบหลักฐานการชำระเงินได้ทาง อีเมล contact@pmathailand.or.th หรือ LINE ID : @pmathai
ชำระค่าอบรมภายในวันที่ 5 กันยายน 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤมล โสกันธิกา โทร .081-279-9501, 095-596-1276