หลักสูตรเทคนิค และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย EIA ฉบับใหม่

หลักสูตร

เทคนิค และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตมตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย EIA ฉบับใหม่
(พร้อมรับในประกาศนียบัตร)

วันที่ 29 สิงหาคม 2566
เวลา 9.00 -16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วิทยากรโดย
คุณสุชาติ ม่วงศรีจันทร์
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส QPM
ว่าที่ร้อยตรี(หญิง)นฤวรรณ นามวงศ์

หัวข้อบรรยาย

ข้อควรรู้กฎหมาย EIA ฉบับใหม่ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
หลัก และข้อควรรู้ว่าอาคาร หรือ หมู่บ้านจัดสรรเข้าข่ายต้องจัดส่งรายงาน EIA หรือ ไม่
เทคนิคการจัดทำรายงาน
เข้าใจถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกรทบสิ่งแวดล้อมและผู้รับผิดชอบในมาตรการในระยะเปิดดำเนินการ
นำข้อมูลในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อยอดในงานบริหารทรัพย์สิน
แนวทางป้องกันการโดนปรับหากไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการนิติบุคคุล,ผู้จัดการอาคาร,วิศวกร,
หัวหน้า/ช่างประจำอาคาร,ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน/กฎหมายสิ่งแวดล้อม, หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

สมาชิกรับส่วนลด 10%
!!สำหรับบุคคลทั่วไปชำระค่าลงทะเบียนก่อน 10 สิงหาคม 2566
รับส่วนลด 10% !!

วิธีการชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชีสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ 174-212009-9 สาขาชิดลม
แนบหลักฐานการชำระเงินได้ทาง อีเมล contact@pmathailand.or.th หรือ LINE ID : @pmathai
ชำระค่าอบรมภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤมล โสกันธิกา โทร .081-279-9501, 095-596-1276