อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 4” (พร้อมรับใบประกาศนียบัตร)

อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 4” (พร้อมรับใบประกาศนียบัตร)
อบรม ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2566
เวลา 9.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8
อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
(จัดโดย สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร)

เนื้อหาในการอบรม

1. ความรู้เกี่ยวกับอาชีพบริหารจัดการอาคาร และบริหารอาคารชุด
2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สิน
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการบัญชีการเงิน และภาษีอากร
5. ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน
6. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
7. ความรู้เกี่ยวกับระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ประกอบวิชาชีพผู้จัดการอาคาร, ผู้จัดการนิติบุคคล, คณะกรรมการบริหาร
ผู้ประกอบการ, ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอาคารชุด,
หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะประกอบอาชีพบริหารจัดการอาคาร

รายละเอียดการสมัคร

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

สิทธิพิเศษ !!

*** สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ จะได้รับรับส่วนลด 10%

*** บุคคลทั่วไปชำระค่าลงทะเบียนก่อน 31 กรกฎาคม 2566 รับส่วนลด 10%

วิธีการชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชีสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ 174-212009-9 สาขาชิดลม
แนบหลักฐานการชำระเงินได้ทาง อีเมล contact@pmathailand.or.th หรือ LINE ID : @pmathai
ชำระค่าอบรมภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤมล โสกันธิกา โทร .081-279-9501, 095-596-1276