แจ้งกำหนดการ อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการก่อนและหลังจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เทคนิคการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการส่งมอบทรัพย์สินแบบมืออาชีพ” วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

แจ้งกำหนดการ อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการก่อนและหลังจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เทคนิคการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการส่งมอบทรัพย์สินแบบมืออาชีพ”

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 -17.00 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

แผนที่สถานที่อบรม

ตึก15 คณะวิทยาการการจัดการ มรภ.พระนคร 3 ซอย แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220