หลักสูตร “การบริหารจัดการก่อน และหลังจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เทคนิคการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการส่งมอบทรัพย์สินแบบมืออาชีพ”

รายละเอียดในการอบรม

 • การบริหารจัดการก่อน และหลังจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • เทคนิคการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการส่งมอบทรัพย์สินแบบมืออาชีพ
 • พร้อมเคสกรณีศึกษาทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านจัดสรรโดยเฉพาะ
 • สามารถที่จะสอบถามกับวิทยากรที่มีประสบการณ์ได้โดยตรง

เหมาะสำหรับ

 • ผู้จัดสรรที่ดิน
 • ผู้บริหารโครงการ
 • พนักงานบริษัท
 • คณะกรรมการหมู่บ้าน
 • ผู้จัดการหมู่บ้าน
 • บุคคลทั่วไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ถึงปัญหา และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับกฏหมาย
 • ทราบขั้นตอนในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารหมู่บ้านจัดสรร และการดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการจัดสรรที่ดินผู้ชื้อที่ดินจัดสรร คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร และการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียน 3,999 บาท

สิทธิพิเศษ..!!

สำหรับสมาชิกสมาคมฯ
จ่ายเพียง 3,500 บาท
!! และท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน !! 18 พฤษภาคม 2566

วิธีการชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชีสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ 174-212009-9 สาขาชิดลม
แนบหลักฐานการชำระเงินได้ทาง อีเมล contact@pmathailand.or.th หรือ LINE ID : @pmathai
ชำระค่าอบรมภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566