สมัครสมาชิกสมาคม

ประเภทของสมาชิกสมาคมฯ ทั้ง 4 ประเภท

 1. สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการะคุณ  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เชิญเข้าเป็นสมาชิก และบุคคลนั้นตอบรับเชิญ
 2. สมาชิกสามัญ  ได้แก่  ผู้ประกอบการบริหารทรัพย์สิน ในฐานะที่เป็นนิติบุคคลและรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินด้วย เช่น นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 3. สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่  ผู้ประกอบการบริหารทรัพย์สิน  ในฐานะบุคคลธรรมดา และรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินด้วย เช่น ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 4. สมาชิกสมทบได้แก่ ผู้สนใจโดยทั่วไป

ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาชิกสมาคมรายปี

1. ค่าลงทะเบียน (เฉพาะครั้งแรก)
2. ค่าบำรุงสมาชิก ประเภทสามัญ ปีละ 
3. ค่าบำรุงสมาชิก  ประเภทวิสามัญ 
4. ค่าบำรุงสมาชิก ประเภทสมทบ ปีละ 

2,500      บาท
10,000   บาท
1,500      บาท
1,000      บาท

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 1.  กรุณากรอกรายละเอียด ในเอกสารสมัครสมาชิก พร้อมกับส่งหลักฐานการสมัครสมาชิกมายังสมาคมฯ ตามที่อยู่ดังนี้

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

เลขที่ 33 อาคาร @office 

ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน 

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทร. : 095-596-1276

 1.  เมื่อทางสมาคมฯได้รับเอกสารการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา 
 2.  แจ้งผลการพิจารณา พร้อมเรียกเก็บค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม ถ้าได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิกสมาคมฯ

สิทธิประโยชน์

1. สมาชิกสามัญ

(สมาชิกในนามบริษัท, นิติบุคคล)

1. ได้รับสิทธิ รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
2.ได้รับสิทธิในการประชาสัมพันธ์ LOGO บริษัท และ Links website ผ่าน เว็บไซท์สมาคมฯ www.pmathai.or.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3. ได้รับวารสารสมาคมฯ
4. ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้วิชาการ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก
5. ได้รับส่วนลดพิเศษ 5-10% ในการสมัครอบรม  (เฉพาะสมาชิกประเภทสามัญจะไม่จำกัดจำนวนผู้รับสิทธิ์พิเศษส่วนลด สำหรับสมาชิกประเภทวิสามัญและสมทบ จะได้รับสิทธิ์พิเศษส่วนลดเฉพาะรายชื่อของท่านที่เป็นสมาชิก เท่านั้น หมายเหตุ ตามหลักสูตรที่สมาคมฯ กำหนด)

6. ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่มี ค่าใช้จ่าย ตามที่สมาคมฯกำหนด
7. มีส่วนร่วมในการเสวนาวิชาการ หรือสัมมนาของสมาคมฯ
8.  เข้าร่วมประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี
9. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่กระทำผิดวินัยและจรรยาบรรณ
10. ได้รับสิทธิการซักถามปัญหาการบริหารทรัพย์สินผ่านสายด่วน

2. สมาชิกวิสามัญ
(สมาชิกในนามบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สิน) 
ได้รับสิทธิประโยชน์ข้อ 3 – 10 

3. สมาชิกสมทบ
(สมาชิกในนามบุคคล , ผู้สนใจทั่วไป)
ได้รับสิทธิประโยชน์ข้อ 3 – 8

หลักฐานการสมัครสมาชิก

 1. เอกสารสมัครสมาชิก
 2. รูปถ่ายตัวแทนขนาด 2” จำนวน 2 รูป (ตัวแทน)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / ตัวแทน / รับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / กรรมการผู้มีอำนาจ / รับรองสำเนาถูกต้อง
 5. หนังสือรับรองบริษัท / รับรองสำเนาถูกต้อง
situs togel dan slot terpercaya RTP Live slot yang lagi gacor prediksi lakutoto situs togel dan slot terpercaya rtp live slot prediksi jitu togel lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto bo togel agen slot online terpercaya situs togel aman sdtoto situs togel resmi agen slot online terpercaya bo togel resmi terpercaya bandar togel terpercaya situs togel aman slot online terpercaya situs slot online yang lagi gacor agen togel situs agen togel bandar togel terpercaya bandar togel bandar togel terpercaya bandar togel agen toto togel agen togel bandar togel hadiah 4d 10 juta 10 situs togel terpercaya bandar togel bandar togel bandar togel slot gacor agen togel slot online bandar togel bandar togel bandar togel bandar togel slot online gacor bandar togel bandar togel terpercaya agen togel bandar togel resmi bo togel terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta slot gacor deposit gopay bandar togel bandar togel bo togel agen togel bandar togel situs togel agen togel agen togel terpercaya bo togel toto togel situs togel terpercaya bo togel bandar togel agen togel bandar togel situs togel bandar togel bo togel bandar togel bandar togel terpercaya bandar togel agen togel terpercaya bo togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya agen togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel resmi bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel situs slot online gacor slot online gacor terpercaya bo togel terpercaya bo slot gacor bo togel terpercaya Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta terpercaya bandar togel terpercaya situs togell terpercaya situs togel terpercaya bo togel terpercaya bo togel resmi agen togel terpercaya bandar togel terpercaya agen togel terpercaya agen togel terpercaya situs togel bandar togel togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel bandar togel terpercaya agen togel terpercaya situs togel terpercaya agen togel terpercaya bo togel terpercaya bandar togel terpercaya agen togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya slot online deposit 5000 situs togel terpercaya bandar togel terpercaya toto togel agen togel terpercaya bo togel terpercaya toto slot situs togel terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bo togel terpercaya bo togel terpercaya bandar togel terpercaya toto togel situs togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel terpercaya situs togel terpercaya situs togel terpercaya toto togel terpercaya bo togel terpercaya bandar togel terpercaya bo togel terpercaya situs bandar togel terpercaya agen togel terpercaya situs togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel situs bandar togel terpercaya 5 daftar bandar togel terpercaya bo togel terbesar dia asia bo togel terpercaya slot online yang lagi gacor bo togel terpercaya BO Togel Terpercaya bo togel terpercaya situs togel terpercaya slot online gacor bbo togel terbesar di asia bo togel deposit dana situs togel terpercaya slot kamboja bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya agen togel terpercaya bandar togel hadiah terbesar situs bandar togel bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bo togel terbesar di asia bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya bandar togel terpercaya toto online bandar togel bonus new member bandar togel bandar togel bandar togel terpercaya bandar togel situs bandar togel bandar togel bandar togel situs toto togel agen togel terpercaya agen togel terpercaya agen togel situs togel bandar togel hadiah 4d 10 juta bo togel terpercaya situs agen togel situs agen bandar togel bandar togel bo togel terpercaya bandar togel terpercaya bandar togel online terbesar 10 situs togel terpercaya situs togel terpercaya slot server thailand toto togel situs toto situs togel terpercaya bandar togel toto togel situs togel situs toto bandar togel situs togel agen togel terpercaya toto togel situs togel situs togel agen togel slot online situs togel terpercaya slot kamboja bo togel terpercaya bo togel terpercaya bandar togel bandar togel bo togel situs togel terpercaya toto slot bo togel bandar togel terpercaya situs togel terpercaya toto togel toto togel toto slot situs togel toto online toto online toto togel bandar togel terpercaya link slot gacor