ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ร้านฟาบิโอ อิตาเลี่ยน สเต็กเฮ้าส์ (Fabio Italian Steak House) จังหวัดนนทบุรี