กิจกรรมสมาคมฯ

พิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3

พิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3


อ่านเพิ่ม

อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3 วันที่ 24 ก.พ.66

อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3 วันที่ 24 ก.พ.66


อ่านเพิ่ม

อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3 วันที่ 23 ก.พ.66

อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3 วันที่ 23 ก.พ.66


อ่านเพิ่ม

อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3 วันที่ 22 ก.พ.66

อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3 วันที่ 22 ก.พ.66


อ่านเพิ่ม

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2566


อ่านเพิ่ม

ประชุมการดำเนินงาน จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3”

 ประชุมการดำเนินงาน จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3”


อ่านเพิ่ม