เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3”

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3” 🎉🎉

(พร้อมรับใบประกาศนียบัตร)

เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร

“การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3” 

อบรม ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2566          

เวลา 9.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 27

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

(จัดโดย สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร)

🎉🎉เนื้อหาในการอบรม🎉🎉

     1. ความรู้เกี่ยวกับอาชีพบริหารจัดการอาคาร และบริหารอาคารชุด

     2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

     3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สิน

     4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการบัญชีการเงิน และภาษีอากร

     5. ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

     6. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ

     7. ความรู้เกี่ยวกับระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

🎉🎉รายละเอียดการสมัคร🎉🎉

      1. ค่าใช้จ่ายอบรม 4,500 บาท (สุทธิ)/คน 

          พร้อมอาหารตลอดการอบรมทั้ง 3 วัน

         **(สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ จะได้รับส่วนลด 10% 

         เมื่อชำระค่าอบรมภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565) **

      2. สมัครออนไลน์โดยสแกน QR CODE และชำระค่าอบรม

         โดยการโอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 174-212009-9

         ชื่อบัญชีสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 

         พร้อมแนบหลัก ฐานการชำระเงินผ่านทาง อีเมล 

         contact@pmathailand.or.th หรือ LINE ID : @pmathai

      3. ชำระค่าอบรมภายในวันที่ 27 มกราคม 2566

      4. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  

          คุณนฤมล โสกันธิกา 

          โทร .081-279-9501, 095-596-1276

**หมายเหตุ สำหรับสมาชิกสมาคมฯ รับส่วนลด 10%

 (สมาชิกจะต้องชำระค่าบำรุงสมาชิก 2566 เป็นที่เรียบร้อย)