เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3”

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3”

(พร้อมรับใบประกาศนียบัตร)

เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร

“การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 3”

อบรม ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 9.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 27

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

(จัดโดย สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร)

เนื้อหาในการอบรม

1. ความรู้เกี่ยวกับอาชีพบริหารจัดการอาคาร และบริหารอาคารชุด

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สิน

4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการบัญชีการเงิน และภาษีอากร

5. ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

6. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ

7. ความรู้เกี่ยวกับระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

รายละเอียดการสมัคร

1. ค่าใช้จ่ายอบรม 4,500 บาท (สุทธิ)/คน

พร้อมอาหารตลอดการอบรมทั้ง 3 วัน

**(สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ จะได้รับส่วนลด 10%

เมื่อชำระค่าอบรมภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565) **

2. สมัครออนไลน์โดยสแกน QR CODE และชำระค่าอบรม

โดยการโอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 174-212009-9

ชื่อบัญชีสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

พร้อมแนบหลัก ฐานการชำระเงินผ่านทาง อีเมล

contact@pmathailand.or.th หรือ LINE ID : @pmathai

3. ชำระค่าอบรมภายในวันที่ 27 มกราคม 2566

4. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณนฤมล โสกันธิกา

โทร .081-279-9501, 095-596-1276

**หมายเหตุ สำหรับสมาชิกสมาคมฯ รับส่วนลด 10%

(สมาชิกจะต้องชำระค่าบำรุงสมาชิก 2566 เป็นที่เรียบร้อย)