ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร ” การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2 ” วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565


ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

หลักสูตร

” การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2 “

ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 27 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร