เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2” วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 -16.30 น.

เปิดรับสมัคร

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น 2” (พร้อมรับใบประกาศนียบัตร)

ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 -16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 27 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

(จัดโดย สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร)

เนื้อหาในการอบรม

     1. ความรู้เกี่ยวกับอาชีพบริหารจัดการอาคาร และบริหารอาคารชุด

     2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

     3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สิน

     4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการบัญชีการเงิน และภาษีอากร

     5. ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

     6. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ

     7. ความรู้เกี่ยวกับระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

รายละเอียดการสมัคร

      1. ค่าใช้จ่ายอบรม 4,500 บาท (สุทธิ)/คน พร้อมอาหารตลอดการอบรมทั้ง 3 วัน

      2. สมัครออนไลน์โดยสแกน QR CODE และชำระค่าอบรมโดยการโอน

          เงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 174 – 212009 – 9

          ชื่อบัญชีสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย พร้อมแนบหลัก

          ฐานการชำระเงินผ่านทาง อีเมล : contact@pmathailand.or.th

           หรือ LINE ID : @pmathai

      3. ชำระค่าอบรมภายในวันที่ 13 พฤศจิกาย 2565

      4. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  

          คุณนฤมล โสกันธิกา 

          โทร .081-279-9501, 095-596-1276