ประชุมกรรมการบริหาร และที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 2/2565 และกิจกรรมทำบุญครบรอบ 27 ปี วันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2565


เมื่อวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2565 

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 

ได้จัด ประชุมกรรมการบริหาร และที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 2/2565 

และกิจกรรมทำบุญครบรอบ 27 ปี สมาคมฯ 

ณ พาทิโอ บูทิค เฮ้าส์ (Patio Bouthique Housee) 

อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์