ประมวลภาพงานประชุมใหญ่สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565


วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

จัดประชุมใหญ่ ประจำปี 2565 

ณ ห้อง Kensington Ballroom ชั้น 5 เวลา 14.00 – 17.00 น.

โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ

     และ สมาคมฯ  ขอแสดงความยินดีกับท่านนายก

สมาคมฯ คนใหม่ ที่ได้มาจากการเลือกของสมาชิกฯ

คุณเชษฐ์   ตั้งทรงจิตรากุล