การประชุมคณะกรรมการบริหาร และที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 1/2565 สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย


การประชุมคณะกรรมการบริหาร และที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 1/2565

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง Chelsea A ชั้น 5 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ