ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร การบริหารอาคารอย่างมืออาชีพสำหรับผู้จัดการอาคาร รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
ภาพบรรยากาศการอบรม 

หลักสูตร การบริหารอาคารอย่างมืออาชีพสำหรับผู้จัดการอาคาร รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565  เวลา 9.30 – 15.30 น. ผ่านระบบ Zoom

โดย คุณสามภพ บุนนาค 

(นากยกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย)